Som en del av forskningen kring boende vill vi i CRUSH samla in en stor mängd bostadsberättelser från personer som på olika sätt upplever bostadskrisen på nära håll. Vi vill genom dessa berättelser fånga hur människor upplever sitt boende och i vilken mån människor över tid får ett bättre eller sämre boende. Vi vill höra om svårigheter och möjligheter på bostadsmarknaden.

Fyll gärna i följande enkät och hjälp oss förstå och nå insikt om människors upplevelser kring boende. Vi är mycket tacksamma för att du vill delta i vår studie! Resultaten kommer att bli viktiga för att påverka den fortsatta samhällsutvecklingen och politiska beslut.