Samhällsplanering för jämställdhet

Samhällsplanering för jämställdhet
CRUSH Medverkan på Jämställdhetsdagarna 27-28 Januari 2016, Malmö
15.45–16.30 | Lokal: High Live 4

Välfärd/En jämn fördelning av makt och inflytande

En nyckel till välfärd är att människor har ett gott boende och trygga offentliga miljöeratt vistas i. Samhällsplanering och planering enligt plan och bygglagen, PBL, är verktyg som kan användas i arbetet för jämställdhet. Jämställdhet handlar om demokrati och rättvisa och påverkas av hur rum och fysiska miljöer är organiserade. Vad kännetecknar dessa miljöer?

DISKUSSION
Carina Listerbom,
professor i stadsbyggnad
Malmö Högskola

Kerstin Hugne,
utvecklingsledare Boverket

Ann Sofie Lagercrantz,
strateg social hållbarhet och jämställdhet
Kalmar Kvinnors byggforum

Läs Programboken

 

Läs mer » extern länk