Det handlar om att lära av historien. Ansvaret ligger inte hos polisen

Oavsett motiven bakom avhysningarna av EU-migranter i Malmö blir effekterna desamma som så många gånger förr. Fattiga romska grupper ställs längre utanför samhället och problemen fördjupas. Ansvaret ligger hos politikerna, som måste agera för förändring när lagarna leder till meningslöst lidande.
Det skriver tio forskare i Sydsvenskan.

Läs hela artikeln:

 

Läs mer » extern länk