Urban Seminar Series: Narrating the City

Malmö Högskola, Autumn 2015
Selected Fridays 14:00-16:00
Niagara, room A0603 (6th floor)
Nordenskiöldsgatan 1, Malmö 
 
EN: We are pleased to invite you to the fall 2015 Urban Seminar series at Malmö Högskola. This season we focus on narratives. How do planners, politicians, private actors, researchers, and citizens narrate and make sense of urban space? We have invited a number of exciting speakers who explores different ways of narrating the city with examples from Gothenburg, academia, London, the city planning office, and the club scene.
 
SV: Varmt välkomna till höstens seminarieserie i urbana studier på Malmö Högskola. Den här säsongen fokuserar vi på stadens berättelser. Hur berättar och begreppsliggör planerare, politiker, privata aktörer, forskare och medborgare stadens rum? Vi har bjudit in en rad intressanta föreläsare som undersöker olika sätt att berätta staden med exempel från Hisingen, den akademiska världen, London, stadsbyggnadskontoret, och nattklubben.

 

Läs mer » extern länk