Kreativa klassrum

Ett halvoffentligt rum befolkat av kreativa är Malmös stadsutvecklingskoncept. Modellen utgår från ett ideal om en osäker arbetsmarknad, skriver Carina Listerborn i senaste numret av Arkitektur.

"Malmös stadsbyggande har väckt uppmärksamhet genom spektakulär arkitektur och storskaliga projekt under detsenaste deciennet. Men Malmös stadsbyggande har inte bara stuckit ut genom enskilda arkitekturobjekt, även den konceptu- ella inramningen har blivit en central del av stadsutvecklingen. Det globala mantrat om kreativa städer kräver ständigt nya marknadsföringsgrepp och man kan kanske tala om att städer i dag inte bara försöker skapa sig internationellt renommé genom goda rykten och attraktiva stadsmiljöer, utan även genom att marknadsföra sina stadsbyggnadskoncept.

Förebild finns bland annat hos Jan Gehl i Köpenhamn som utvecklats till en globalt anlitat konsult i stadsbyggnadsfrågor för storstäder som vill återuppliva innerstadens folkliv, med önskad gentrifiering som följd. Malmös ”flaggskepps-begrepp” är möjligen det fjärde stadsrummet. Jag anser att begreppet behöver belysas både i ett samtida och stadsbyggnadshistoriskt sammanhang. Även dess mer problematiska sidor. " Carina Listerborn 2015.


 


 

 

Läs mer » extern länk