Intervju med Carina Listerborn och Annika Nilsson

"2014 års Demokratiutredning har bett ett antal forskare att bidra till utredningens arbete genom att skriva underlagsrapporter med olika teman som på ett eller annat sätt är intressanta för utredningen. Underlagsrapporterna kommer sedan att resultera i en antologi som kommer att tryckas tillsammans med betänkandet. Rapporterna presenteras i sin helhet först till våren, men fram tills dess kommer det att dyka upp intervjuer med forskarna på hemsidan så att intresserade kan få en inblick i vilka frågeställningar som de brottas med. Denna gång intervjuas Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad vid Malmö Högskola, och Annika Nilsson, forskningsassistent med magister i hållbar stadsutveckling från Malmö Högskola, som tillsammans kommer att skriva en underlagsrapport om det civila samhället för utredningen" - Demokratiutredningen.se

 

Läs mer » extern länk