Urban Research: Framtidens stadsbyggnadsdialoger

CRUSH genom Carina Listerborn deltar i Urban Research: Framtidens stadsbyggnadsdialoger, 26 November, Göteborg.

Från projektsidan:
 

Medborgardialog har under 2000-talet blivit allt vanligare bland kommuner och arkitektkontor, såväl internationellt som i Sverige. ”Dialogen” lyfts på olika sätt ofta fram som en avgörande framgångsfaktor för en hållbar stadsutveckling. Samtidigt som intresset ökar, hos både politiker, praktiker och forskare, råder det en påtaglig förvirring: Vad betyder egentligen dialog, varför ska man arbeta med det och hur ska det genomföras för bästa resultat? I vilken mån bidrar dagens dialogprocesser till en mer rättvis, legitim och effektiv planeringsprocess?

Detta Urban Research ger olika perspektiv på medborgardialoger i stadsbyggnadsprocesser, såväl på en teoretisk nivå som på en konkret nivå. Under dagen får vi lyssna till och diskutera olika forskares perspektiv på dialogprocesser samt till konkreta erfarenheter från olika kommuner där tjänstemän berättar om de möjligheter och hinder som uppkommer i deras arbete med hänsyn till värden som rättvisa, legitimitet och effektivitet.

Klicka på länken nedan för att läsa mer.

 

Läs mer » extern länk