Staden studerad - Form/Design Center

Möt urbanforskarnas Malmö i en utställning om hur staden kan undersökas, ifrågasättas och utmanas. Staden är en konstruktion, en anhopning av nätverk, strukturer och system vi alla är en del av att skapa och upprätthålla. Urbanforskning försöker analysera och beskriva denna verklighet och de bakomliggande mekanismerna. Urbanforskningens fält är brett och innefattar ett utforskande av stadslandskapets planering, design, ekonomi, geografi och politik. Staden studerad presenterar Malmö utifrån några aktuella forskningsprojekt, och vill uppmana besökaren att se staden med forskarens ögon – att försöka avkoda vad den berättar om vår tid och om oss själva.

Läs mer via länken nedan.