Den svenska bostadsmarknaden är rasistisk

Irene Molina intervjuas i Fjärde uppgiften, ett forum för att sprida forskning till allmänheten, och diskuterar boendesegregationen i Sverige. Hon menar att det är politiken och politiker som orsakat den stora segregationen på bostadsmarknaden. Hon har forskat kring både den socioekonomiska och den etniska segregationen och menar bland annat att det stora miljonprogrammet är ett typexempel på hur strukturer och förtryckande mekanismer gjort Sverige till ett etniskt segregerat land.

​Länk till videoklipp:

 

Läs mer » extern länk