Allt färre malmöbor pausar på Stortorget

Stortorget i Malmö har sett ungefär likadant ut de senaste 35 åren, men sättet på vilket malmöborna utnyttjar torget har ändrats. Förändringarna ger en bild av stadens och samhällets utveckling från industrisamhälle till tjänste- och konsumtionssamhälle.

Det säger Mattias Kärrholm i en intervju för Lunds Universitetsmagasin, Forskning & Teknik.

 

Läs mer » extern länk