Vad kommer efter Emporia

Tragiken är att debatten om stadens utformning tycks föras i sammanhang där planerings-dokument och politisk vilja har allt mindre att göra med den verklighet som byggs. Det skriver Mattias Kärrholm, professor vid institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds tekniska högskola samt vid Urbana studier på Malmö högskola i ett debattinlägg i Sydsvenskan.

 

Läs mer » extern länk