CRUSH Team

 

 

CRUSH är en stark forskningsmiljö finansierad av FORMAS. Den kommer löpa mellan 2014 och 2018 och det primära intresset är den akuta bostadskrisen i Sverige.

 

13 Myter om Bostadsfrågan

2016-05-30

En av samtidens största utmaningar är att ordna boende åt alla Sveriges invånare. Landet ska få hundratusentals nya bostäder under den närmaste tioårsperioden. Debatten om hur det ska gå till blir alltmer laddad. Det planerade bostadsbyggandet är värt enorma summor och föga förvånande kan varje påstående ha en dold agenda.

I
13 myter om bostadsfrågan dissekerar den internationella forskargruppen CRUSH, The Critical Urban Sustainability Hub särintressenas myter om den pågående bostadskrisen. Boken etablerar en forskningsstödd diskurs som belyser bostadskrisen ur ett medborgarperspektiv. Essäerna bidrar med intellektuell eld och argument i diskussioner och debatter. Boken kan också läsas som ett rent nöje, eftersom den bygger ett nytt samtal om vårt boende

Boken hittar du på webben, bibliotek, och utvalda bokhandlar.

Läs mer genom att klicka på länken.

Läs mer » extern länk

Samhällsplanering för jämställdhet

2016-01-27

Samhällsplanering för jämställdhet
CRUSH Medverkan på Jämställdhetsdagarna 27-28 Januari 2016, Malmö
15.45–16.30 | Lokal: High Live 4

Välfärd/En jämn fördelning av makt och inflytande

En nyckel till välfärd är att människor har ett gott boende och trygga offentliga miljöeratt vistas i. Samhällsplanering och planering enligt plan och bygglagen, PBL, är verktyg som kan användas i arbetet för jämställdhet. Jämställdhet handlar om demokrati och rättvisa och påverkas av hur rum och fysiska miljöer är organiserade. Vad kännetecknar dessa miljöer?

DISKUSSION
Carina Listerbom,
professor i stadsbyggnad
Malmö Högskola

Kerstin Hugne,
utvecklingsledare Boverket

Ann Sofie Lagercrantz,
strateg social hållbarhet och jämställdhet
Kalmar Kvinnors byggforum

Läs Programboken

Läs mer » extern länk

Inspirationsseminarium om Formas utlysning Hållbart samhällsbyggande

2015-11-06

Professor Guy Baeten vid Malmö högskola preseterar CRUSH vid Formas inspirationsseminarium.

Tid:
Tisdagen den 17 november, kl. 10.00- ca. 16:00
Plats: Centralen 7 A, Vasagatan 7, Stockholm Avgiftsfritt, men anmälan är bindande 

Anmäl dig senast den 10 november på www.iqs.se. Om du vill presentera en forskningsidé behöver du anmäla det senast den 5 november. 

Ladda ner programet nedan

Läs mer » extern länk

Förändrad politik gentemot EU-migranter

2015-11-06

Politiken som förs mot fattiga EU-migranter har förändrats och blivit alltmer inriktad på att följa lagar och regler, menar forskaren Maria Persdotter. – Konsekvensen blir att människor faller utanför systemet, säger hon. 

SVT möter Maria Persdotter vid Stadshuset i Malmö.

TV-interju och artikel nedan.

Läs mer » extern länk

Guest Lectures in Malmö: Mustafa Dikec and Margit Mayer

2015-11-02

GUEST LECTURES

Prof. Mustafa Dikeç
Urban rage and the politics of uprisings
 
Monday 30 Nov 15.15 – 17.00
Malmö University - Niagara 
Room: NI A0603
 
Prof. Mustafa Dikec
Professor of Urban Studies
Ecole d’Urbanisme de Paris and LATTS
http://latts.fr/mustafa-dikec
 
Mustafa Dikec is working at our partner university, University of Paris Est and is a Professor of Urban Studies at the École d’urbanisme de Paris. Before moving to Paris, he was Reader in Human Geography at Royal Holloway, University of London. He has a background in urban planning and urban design at the Middle East Technical University in Ankara, Turkey (undergraduate) and at the University of Pennsylvania, Philadelphia (masters). He obtained his PhD in urban planning from the University of California, Los Angeles in 2003 (with Edward Soja) and has did his post doc in human geography at the Open University. He is an editor for International Journal of Urban and Regional Research (IJURR) and Environment and Planning D : Society and Space.
His research revolves around Space and politics, Urban uprisings and Temporal infrastructures. One of his publications that is well known to the Swedish audience is Badlands of the Republic: Space, Politics and Urban Policy (2007, Blackwell) where he analysed French urban policy and its preoccupation with banlieues from a spatial and political perspective.
 
Prof. Margit Mayer
Austerity Urbanism and its Contestations
 
Monday 7 Dec 15.15 – 17.00
Malmö University - Niagara
Room: NI A0603
 
Margit Mayer, Professor in Political Science, at John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universität Berlin, is one of the most prominent researchers in contemporary urban studies. Her research covers areas like urban social movements, urban development, homelessness and the labor market. She is the co-editor of several recent books:
Künel, J., Mayer, M. (edt.), Neoliberal Urbanism and its Contestations. Crossing Theoretical Boundaries. Palgrave Macmillan, 2012.
Brenner, N.,Marcuse, P., Mayer, M. (edt.), Cities for People, Not for Profit: Theory/Practice. Routledge, 2012.
Hamel, P., Lustiger-Thaler, H., Mayer, M. (eds.), "Urban Movements in a Globalizing World." London: Routledge, 2000.
Her latest book is called; "Urban Social Movements." Oxford: Blackwell (forthcoming).
 
 
 
WELCOME!
Organized by CRUSH and Urban Studies

Doktorandkurs: Housing, the city and justice

2015-10-23

HOUSING, THE CITY AND JUSTICE 

Spring 2016 

Organised by the FORMAS strong research platform CRUSH (www.crushproject.se) Contact: guy.baeten@mah.se 

Course code: KSUS012 Credits: 7.5 ECTS 

This course seeks to explore in what ways the Nordic and European housing markets are assuming a dysfunctional state, and what politics and policies can be implemented to solve this. In northern Europe, the acute housing shortage is a fact, while southern European countries are facing a systematic wave of foreclosures and evictions in the aftermath of the 2008 financial crisis. Meanwhile, housing prices and rent levels in major urban centres are skyrocketing, and throughout Europe ever larger chunks of affordable rental stock are systematically bought, renovated and put back on the market at significantly higher prices. The increasing shortage of affordable (rental) accommodation leads to acute housing problems for low-income families, young people, single parents, old people, and immigrants with a weak economy, even though many international declarations and national constitutions guarantee the right to housing. The housing market appears to be characterized by a classic implementation deficit: everybody agrees that a healthy housing market is a vital component of a well-functioning city, but nobody appears to know how to achieve such an outcome through planning or other social processes. Meanwhile, developers, landlords and the real estate sector call for yet another round of deregulation to stimulate the housing market, while people have started to organize themselves to resist evictions and fight renovation projects. The course investigates economic, political and social perspectives on the global housing crisis, and it emphasises alternative strategies for housing. This will be pursued through three sessions of two to three days in Uppsala, Lund and Malmö with lectures, seminars and excursions to places where ‘the housing question’ becomes very visible. 

The course is open to all students interested in urban questions and in particular housing questions. 

Läs mer »

Det handlar om att lära av historien. Ansvaret ligger inte hos polisen

2015-10-08

Oavsett motiven bakom avhysningarna av EU-migranter i Malmö blir effekterna desamma som så många gånger förr. Fattiga romska grupper ställs längre utanför samhället och problemen fördjupas. Ansvaret ligger hos politikerna, som måste agera för förändring när lagarna leder till meningslöst lidande.
Det skriver tio forskare i Sydsvenskan.

Läs hela artikeln:

Läs mer » extern länk

Urban Seminarier: Stadens berättelser

2015-09-08

Malmö Högskola, Autumn 2015
Selected Fridays 14:00-16:00
Niagara, room A0603 (6th floor)
Nordenskiöldsgatan 1, Malmö 
 
EN: We are pleased to invite you to the fall 2015 Urban Seminar series at Malmö Högskola. This season we focus on narratives. How do planners, politicians, private actors, researchers, and citizens narrate and make sense of urban space? We have invited a number of exciting speakers who explores different ways of narrating the city with examples from Gothenburg, academia, London, the city planning office, and the club scene.
 
SV: Varmt välkomna till höstens seminarieserie i urbana studier på Malmö Högskola. Den här säsongen fokuserar vi på stadens berättelser. Hur berättar och begreppsliggör planerare, politiker, privata aktörer, forskare och medborgare stadens rum? Vi har bjudit in en rad intressanta föreläsare som undersöker olika sätt att berätta staden med exempel från Hisingen, den akademiska världen, London, stadsbyggnadskontoret, och nattklubben.
 
- Ragnhild Claesson, Lina Olsson and Maria Persdotter 
 

Läs mer » extern länk

Trygg är ingen vara - seminarier på Uppsala Stadsbibliotek

2015-08-31


CRUSH deltar och arrangerar seminarier i seminarie-serien Trygg är ingen vara på Uppsala Stadsbibliotek. 

Måste ’en upp på barrikaderna nu, igen? - om hyresgäster, ombyggnad och omflyttning.
MÅNDAG 14 september kl 18-20. Fri entré. Uppsala Stadsbibliotek.

Renovering av Miljonprogrammet pågår just nu, i en tid som markant skiljer sig från den då husen byggdes. Bostadsmarknaden har starkt avreglerats, synen på allmännyttan förändrats. Vilka följder får detta, i praktiken? Vilka drabbas idag? Vem vinner? Och vad behövs för att renoveringarna ska bli långsiktigt hållbara?

Medverkande: Irene Molina, professor Institutet för bostads- och urbanforskning, UU.
Gustaf Lantz, jurist på Hyresgästföreningen.
Sonja Vidén, arkitekt Boomgruppen.

Arrangörer: CRUSH/IBF (UU), Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (UU) och Hyresgästföreningen.

Staden som vi vill ha den - marknadsplats eller mötesplats?
TISDAG 15 september kl 18-20. Fri entré.

Vad händer med människors önskningar och behov när torg, gator och andra delar av vår stad privatiseras? Vad driver den här utvecklingen, hur tar den sig uttryck - och hur kan vi påverka den?

Medverkande: Mats Franzén, professor Institutet för bostads- och urbanforskning.
Steven Cuzner, Nätverket Linje 19.
Pernilla Johansson, DemokratiAkademin.

Arrangörer: Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (UU), CRUSH/IBF (UU), Föreningen Allt åt Alla samt Föreningen Jordens Vänner.

För fullständigt program klicka på länken nedan.

Läs mer » extern länk

Intervju med Carina Listerborn och Annika Nilsson

2015-08-31

"2014 års Demokratiutredning har bett ett antal forskare att bidra till utredningens arbete genom att skriva underlagsrapporter med olika teman som på ett eller annat sätt är intressanta för utredningen. Underlagsrapporterna kommer sedan att resultera i en antologi som kommer att tryckas tillsammans med betänkandet. Rapporterna presenteras i sin helhet först till våren, men fram tills dess kommer det att dyka upp intervjuer med forskarna på hemsidan så att intresserade kan få en inblick i vilka frågeställningar som de brottas med. Denna gång intervjuas Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad vid Malmö Högskola, och Annika Nilsson, forskningsassistent med magister i hållbar stadsutveckling från Malmö Högskola, som tillsammans kommer att skriva en underlagsrapport om det civila samhället för utredningen" - Demokratiutredningen.se

Läs mer » extern länk

 

Äldre nyheter »